POMAGA.EU

pomaga.eu to serwis internetowy wspierający polskie organizacje pożytku publicznego

STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ DUSZPASTERSTWA AKADEMICKIEGO "WAWRZYNY"

STOWARZYSZENIE
STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ DUSZPASTERSTWA AKADEMICKIEGO "WAWRZYNY"

STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ DUSZPASTERSTWA AKADEMICKIEGO "WAWRZYNY"

Typ: STOWARZYSZENIE
Adres: BUJWIDA 49/51
50-345 WROCŁAW woj. DOLNOŚLĄSKIE
NIP: 8961000927
REGON: 93068770600000
Wpis do KRS: 2002-01-30
Więcej informacji: STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ DUSZPASTERSTWA AKADEMICKIEGO "WAWRZYNY"

5d Sfb z7b u8c k0c a03 sfb z72 86 i7b n8f fd9 o4b r6f m0c a4a c36 j86 i72 d9 o organizacji pożytku publicznego?

4c U72 7b n0c a03 s72 36 je1 e72 fb z7b n0c a36 j82 dfb z86 ie1 e03 sfb z90 !