POMAGA.EU

pomaga.eu to serwis internetowy wspierający polskie organizacje pożytku publicznego

BYDGOSKIE STOWARZYSZENIE AMAZONEK "ŁUCZNICZKA"

STOWARZYSZENIE
BYDGOSKIE STOWARZYSZENIE AMAZONEK "ŁUCZNICZKA"

BYDGOSKIE STOWARZYSZENIE AMAZONEK "ŁUCZNICZKA"

Typ: STOWARZYSZENIE
Adres: J.ROMANOWSKIEJ 2
85-796 BYDGOSZCZ woj. KUJAWSKO-POMORSKIE
NIP: 5542451492
REGON: 09296697500000
Wpis do KRS: 2001-07-26
Więcej informacji: BYDGOSKIE STOWARZYSZENIE AMAZONEK "ŁUCZNICZKA"

5d Sfb z7b u8c k0c a03 sfb z72 86 i7b n8f fd9 o4b r6f m0c a4a c36 j86 i72 d9 o organizacji pożytku publicznego?

4c U72 7b n0c a03 s72 36 je1 e72 fb z7b n0c a36 j82 dfb z86 ie1 e03 sfb z90 !