POMAGA.EU

pomaga.eu to serwis internetowy wspierający polskie organizacje pożytku publicznego

SUWALSKI KLUB KARATE KYOKUSHIN

STOWARZYSZENIE KULTURY FIZYCZNEJ
SUWALSKI KLUB KARATE KYOKUSHIN

SUWALSKI KLUB KARATE KYOKUSHIN

Typ: STOWARZYSZENIE KULTURY FIZYCZNEJ
Adres: UL. PRZYTOROWA 19
16-400 SUWAŁKI woj. PODLASKIE
NIP: 8441523547
REGON: 79000950300000
Wpis do KRS: 2001-10-11
Więcej informacji: SUWALSKI KLUB KARATE KYOKUSHIN

5d Sfb z7b u8c k0c a03 sfb z72 86 i7b n8f fd9 o4b r6f m0c a4a c36 j86 i72 d9 o organizacji pożytku publicznego?

4c U72 7b n0c a03 s72 36 je1 e72 fb z7b n0c a36 j82 dfb z86 ie1 e03 sfb z90 !