POMAGA.EU

pomaga.eu to serwis internetowy wspierający polskie organizacje pożytku publicznego

"TOWARZYSTWO WSPIERANIA ROZWOJU GMINY ZAGÓRZ"

STOWARZYSZENIE
"TOWARZYSTWO WSPIERANIA ROZWOJU GMINY ZAGÓRZ"

"TOWARZYSTWO WSPIERANIA ROZWOJU GMINY ZAGÓRZ"

Typ: STOWARZYSZENIE
Adres: UL. FILTROWA 3
38-540 ZAGÓRZ woj. PODKARPACKIE
NIP: 6871714929
REGON: 37050596300000
Wpis do KRS: 2001-09-26
Więcej informacji: "TOWARZYSTWO WSPIERANIA ROZWOJU GMINY ZAGÓRZ"

5d Sfb z7b u8c k0c a03 sfb z72 86 i7b n8f fd9 o4b r6f m0c a4a c36 j86 i72 d9 o organizacji pożytku publicznego?

4c U72 7b n0c a03 s72 36 je1 e72 fb z7b n0c a36 j82 dfb z86 ie1 e03 sfb z90 !