POMAGA.EU

pomaga.eu to serwis internetowy wspierający polskie organizacje pożytku publicznego

STOWARZYSZENIE POMOCY DZIECIOM NIEWIDOMYM I NIEDOWIDZĄCYM "NADZIEJA"

STOWARZYSZENIE
STOWARZYSZENIE POMOCY DZIECIOM NIEWIDOMYM I NIEDOWIDZĄCYM "NADZIEJA"

STOWARZYSZENIE POMOCY DZIECIOM NIEWIDOMYM I NIEDOWIDZĄCYM "NADZIEJA"

Typ: STOWARZYSZENIE
WWW: WWW.NADZIEJARADOM.ORG
Adres: STRUGA 86
26-600 RADOM woj. MAZOWIECKIE
NIP: 9481793644
REGON: 00509096000000
Wpis do KRS: 2001-10-05
Więcej informacji: STOWARZYSZENIE POMOCY DZIECIOM NIEWIDOMYM I NIEDOWIDZĄCYM "NADZIEJA"

5d Sfb z7b u8c k0c a03 sfb z72 86 i7b n8f fd9 o4b r6f m0c a4a c36 j86 i72 d9 o organizacji pożytku publicznego?

4c U72 7b n0c a03 s72 36 je1 e72 fb z7b n0c a36 j82 dfb z86 ie1 e03 sfb z90 !