POMAGA.EU

pomaga.eu to serwis internetowy wspierający polskie organizacje pożytku publicznego

OSTRÓDZKIE TOWARZYSTWO MUZYCZNE IM.MAKSYMILIANA KUBACKIEGO W OSTRÓDZIE

STOWARZYSZENIE
OSTRÓDZKIE TOWARZYSTWO MUZYCZNE IM.MAKSYMILIANA KUBACKIEGO W OSTRÓDZIE

OSTRÓDZKIE TOWARZYSTWO MUZYCZNE IM.MAKSYMILIANA KUBACKIEGO W OSTRÓDZIE

Typ: STOWARZYSZENIE
Adres: 1000-LECIA 3
14-110 OSTRÓDA woj. WARMIŃSKO-MAZURSKIE
NIP: 7411468151
REGON: 51031711000000
Wpis do KRS: 2001-10-17
Więcej informacji: OSTRÓDZKIE TOWARZYSTWO MUZYCZNE IM.MAKSYMILIANA KUBACKIEGO W OSTRÓDZIE

5d Sfb z7b u8c k0c a03 sfb z72 86 i7b n8f fd9 o4b r6f m0c a4a c36 j86 i72 d9 o organizacji pożytku publicznego?

4c U72 7b n0c a03 s72 36 je1 e72 fb z7b n0c a36 j82 dfb z86 ie1 e03 sfb z90 !