POMAGA.EU

pomaga.eu to serwis internetowy wspierający polskie organizacje pożytku publicznego

"LIONS CLUB PRO FUTURO"

STOWARZYSZENIE
"LIONS CLUB PRO FUTURO"

"LIONS CLUB PRO FUTURO"

Typ: STOWARZYSZENIE
Adres: UL. FRYDERYKA SKARBKA 20 /2
60-348 POZNAŃ woj. WIELKOPOLSKIE
NIP: 7811670850
REGON: 63025612800000
Wpis do KRS: 2002-03-18
Więcej informacji: "LIONS CLUB PRO FUTURO"

5d Sfb z7b u8c k0c a03 sfb z72 86 i7b n8f fd9 o4b r6f m0c a4a c36 j86 i72 d9 o organizacji pożytku publicznego?

4c U72 7b n0c a03 s72 36 je1 e72 fb z7b n0c a36 j82 dfb z86 ie1 e03 sfb z90 !