POMAGA.EU

pomaga.eu to serwis internetowy wspierający polskie organizacje pożytku publicznego

STOWARZYSZENIE ROZWOJU WSI I LOKALNEJ SPOŁECZNOŚCI JESTEŚMY SOBIE ZAWSZE POTRZEBNI

STOWARZYSZENIE
STOWARZYSZENIE ROZWOJU WSI I LOKALNEJ SPOŁECZNOŚCI JESTEŚMY SOBIE ZAWSZE POTRZEBNI

STOWARZYSZENIE ROZWOJU WSI I LOKALNEJ SPOŁECZNOŚCI JESTEŚMY SOBIE ZAWSZE POTRZEBNI

Typ: STOWARZYSZENIE
Adres: 5
21-070 STAWEK woj. LUBELSKIE
NIP: 7132706396
REGON: 43232824600000
Wpis do KRS: 2002-02-13
Więcej informacji: STOWARZYSZENIE ROZWOJU WSI I LOKALNEJ SPOŁECZNOŚCI JESTEŚMY SOBIE ZAWSZE POTRZEBNI

5d Sfb z7b u8c k0c a03 sfb z72 86 i7b n8f fd9 o4b r6f m0c a4a c36 j86 i72 d9 o organizacji pożytku publicznego?

4c U72 7b n0c a03 s72 36 je1 e72 fb z7b n0c a36 j82 dfb z86 ie1 e03 sfb z90 !