POMAGA.EU

pomaga.eu to serwis internetowy wspierający polskie organizacje pożytku publicznego

WOJEWÓDZKIE ZRZESZENIE SPORTOWE NIEPEŁNOSPRAWNYCH "START"

STOWARZYSZENIE KULTURY FIZYCZNEJ
WOJEWÓDZKIE ZRZESZENIE SPORTOWE NIEPEŁNOSPRAWNYCH "START"

WOJEWÓDZKIE ZRZESZENIE SPORTOWE NIEPEŁNOSPRAWNYCH "START"

Typ: STOWARZYSZENIE KULTURY FIZYCZNEJ
Adres: NOTECKA 12
54-128 WROCŁAW woj. DOLNOŚLĄSKIE
NIP: 8961000809
REGON: 00074510200000
Wpis do KRS: 2001-11-16
Więcej informacji: WOJEWÓDZKIE ZRZESZENIE SPORTOWE NIEPEŁNOSPRAWNYCH "START"

5d Sfb z7b u8c k0c a03 sfb z72 86 i7b n8f fd9 o4b r6f m0c a4a c36 j86 i72 d9 o organizacji pożytku publicznego?

4c U72 7b n0c a03 s72 36 je1 e72 fb z7b n0c a36 j82 dfb z86 ie1 e03 sfb z90 !