POMAGA.EU

pomaga.eu to serwis internetowy wspierający polskie organizacje pożytku publicznego

STOWARZYSZENIE PROMOCJI ZDROWIA "ALERGOKOL" W RYBNIKU

STOWARZYSZENIE
STOWARZYSZENIE PROMOCJI ZDROWIA "ALERGOKOL" W RYBNIKU

STOWARZYSZENIE PROMOCJI ZDROWIA "ALERGOKOL" W RYBNIKU

Typ: STOWARZYSZENIE
Adres: 3 MAJA 31
44-200 RYBNIK woj. ŚLĄSKIE
NIP: 6422183730
REGON: 27265515000000
Wpis do KRS: 2001-05-19
Więcej informacji: STOWARZYSZENIE PROMOCJI ZDROWIA "ALERGOKOL" W RYBNIKU

5d Sfb z7b u8c k0c a03 sfb z72 86 i7b n8f fd9 o4b r6f m0c a4a c36 j86 i72 d9 o organizacji pożytku publicznego?

4c U72 7b n0c a03 s72 36 je1 e72 fb z7b n0c a36 j82 dfb z86 ie1 e03 sfb z90 !